chryzelefantína

Popis ilustrácie

Chryzelefantínová hlava, fragment sochy Apolóna, pol. 6. stor. pred n. l., Archeologické múzeum, Delfy

Text hesla

chryzelefantína [gr.] — sochárska technika kombinujúca zlato a slonovinu (výnimočne bronz a slonovinu), druh inkrustácie. Používala sa v gréckom antickom sochárstve od 6. stor. pred n. l., obdobím jej vrcholného rozkvetu bolo 5. – 4. stor. pred n. l. Drevené jadro sochy sa pokrývalo plátkami z jemne rezanej slonoviny imitujúcej inkarnát, odevy a vlasy boli modelované z tepaného zlata. V detailoch sa používali aj iné vzácne materiály, napr. polodrahokamy. Technikou chryzelefantíny boli vytvorené napr. Feidiove sochy Atény Parthenos v Parthenóne na Akropole v Aténach (447 – 446 pred n. l.) a Dia Olympského v Olympii (430 pred n. l.).

Zverejnené v apríli 2010.

Chryzelefantína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chryzelefantina