chronický

Text hesla

chronický [gr.] — zdĺhavý, dlhotrvajúci, napr. chronické ochorenie (→ choroba); chronická bolesť ap. Opak: akútny.

Text hesla

chronický [gr.] — zdĺhavý, dlhotrvajúci, napr. chronické ochorenie (→ choroba); chronická bolesť ap. Opak: akútny.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Chronický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chronicky