choroš

Text hesla

choroš — starší názov rodu trúdnik; → trúdnikotvaré.

Text hesla

choroš — starší názov rodu trúdnik; → trúdnikotvaré.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Choroš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/choros