Chinandega

Text hesla

Chinandega [či-] — mesto v severozápadnej časti Nikaraguy v blízkosti Tichého oceána 134 km severozápadne od hlavného mesta Managua, administratívne stredisko departementu Chinandega; 135-tis. obyvateľov (2016). Významné stredisko tradičného potravinárskeho (o. i. cukrovarnícky, mlynársky, olejársky) a textilného (najmä bavlnársky) priemyslu. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie banánovníka, bavlníka, cukrovej trstiny, podzemnice olejnej). Železničný uzol na Panamerickej diaľnici spojený s námorným prístavom Corinto.

Spomínané 1613, v období kolonizácie vzrástol jeho význam ako obchodného strediska, 1824 centrum konfederácie Spojené stredoamerické provincie. R. 1839 získalo dekrétom štatút mesta, 1898 jeho časť zničená zemetrasením, poškodené aj počas partizánskej vojny 1926 – 34 a počas občianskej vojny medzi sandinistami (Sandinovský front národného oslobodenia) a vládou 1978 – 79. Archeologické múzeum (artefakty z predkolumbovského obdobia).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 31. januára 2019.

Chinandega [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chinandega