chemotaktické faktory

Text hesla

chemotaktické faktory, chemotaxíny, aj cytotaxíny — látky regulujúce usmernený pohyb buniek (→ chemotaxia). Rozdeľujú sa na endogénne (majú pôvod v organizme hostiteľa, sú to najmä chemokíny, niektoré cytokíny, leukotriény a fragmenty niektorých proteínov, napr. fibrínu alebo fibronektínu) a exogénne (pochádzajú z invazívnych mikroorganizmov, typickými predstaviteľmi sú niektoré oligopeptidy baktérií obsahujúce N-formylmetionín, napr. N-formylmetionyl-leucyl-fenylalanín).

Zverejnené v apríli 2010.

Chemotaktické faktory [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chemotakticke-faktory