chemi-

Text hesla

chemi- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom chémia, chemický.

Text hesla

chemi- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom chémia, chemický.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Chemi- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chemi