brzdový valec

Text hesla

brzdový valec1. vzduchový (pneumatický) valec s piestom premieňajúci v tlakovzdušnej, príp. v podtlakovej brzdovej sústave tlak vzduchu na prítlak trecích prvkov bŕzd. V prípade vzduchových bŕzd cestných vozidiel pôsobí piest na páku hriadeľa brzdového kľúča alebo priamo na rozpínací klin brzdových čeľustí. V súčasnosti sa často používa membránový valec, ktorý je menej náročný na údržbu, membrána má lepšiu tesnosť ako piest, vyžaduje však automatický systém nastavovania bŕzd, pretože má menší zdvih. Pri ťažkých vozididlách sa väčšinou na zadnej náprave používajú pružinové brzdové valce, ktorých piest pri zabrzdenej polohe brzdiča parkovacej brzdy pritláča silná pružina. Tlak pružiny sa uvoľní jej stlačením druhým piestom po prívode tlakového vzduchu z brzdiča parkovacej brzdy pri jeho polohe na odbrzdenie. Tým sa umožní normálne prevádzkové brzdenie. V prípade poruchy (strata tlaku) pružina pružinového brzdového valca vozidlo automaticky zabrzdí. V tlakových alebo v podtlakových železničných brzdách pôsobí piest cez pákový mechanizmus na brzdové klátiky, príp. na obloženia kotúčových bŕzd.

2. hlavný brzdový valec je vstupným prevodovým prvkom kvapalinovej brzdovej sústavy vozidiel. Sila pôsobiaca na pedál brzdy, resp. pri pneumaticko-hydraulických brzdách na piest vzduchového valca, sa prenáša pomocou tyče na piest hlavného brzdového valca, ktorého posunutím sa najskôr zakryje vyrovnávací otvor v stene valca a ďalším stlačením sa v brzdovej sústave zvyšuje tlak brzdovej kvapaliny. Pri dvojstopových motorových vozidlách sa z bezpečnostných príčin používa dvojokruhový hlavný brzdový valec (→ dvojokruhová brzdová sústava), ktorý môže byť tandemový (s dvoma piestami v jednom valci) alebo (zriedkavo) paralelný obsahujúci dva hlavné brzdové valce vedľa seba v jednom konštrukčnom celku, čím je v prípade potreby (napr. pri otáčaní poľnohospodárskych alebo lesných traktorov na mieste) umožnené aj separátne ovládanie jednotlivých brzdových okruhov.

3. kolesový brzdový valec (často nazývaný aj brzdový valček) premieňa tlak brzdovej kvapaliny v kvapalinovej brzdovej sústave na prítlak trecích prvkov bŕzd. Vzhľadom na vysoký prevádzkový tlak hydraulického systému sú jeho rozmery malé, preto je možné umiestniť ho priamo v brzde (odtiaľ názov). V bubnovej brzde sa zväčša používa dvojpiestový kolesový brzdový valec, pričom jeho piesty pôsobia priamo na voľné konce brzdových čeľustí. Pri kotúčových brzdách, príp. pri niektorých druhoch bubnových bŕzd, sa používajú jednopiestové kolesové brzdové valčeky.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 31. júla 2020.

Vojtek, L. Brzdový valec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brzdovy-valec