brilantná modrá

Popis ilustrácie

Brilantná modrá

Text hesla

brilantná modrá, 5,5′,7,7′-tetrabrómindigo — modré indigoidné farbivo nerozpustné vo vode. Pripravuje sa bromáciou indiga v roztoku ľadovej kyseliny octovej. Pôsobením redukčných činidiel v alkalickom prostredí prechádza na rozpustnú sodnú soľ (leukoformu), ktorá má afinitu k substrátu (napr. vláknu) a možno ňou farbiť celulózové i živočíšne vlákna (→ kypové farbivá). Brilantná modrá má väčšiu mokrú stálosť a vyfarbenia sú brilantnejšie a čistejšie ako pri indigu.

Zverejnené v júli 2001.

Brilantná modrá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brilantna-modra