brázdový odval

Text hesla

brázdový odval — odkrojená časť povrchovej vrstvy pôdy pri orbe pluhom. Má tvar štvorbokého hranola, jeho výška je súčasne hĺbkou orby a šírka pracovným záberom orbového telesa radlicového pluhu. V brázdovom odvale sa rozlišuje hĺbka, dno, stena a hrebeň brázdy.

Zverejnené v júli 2001.

Brázdový odval [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brazdovy-odval