Boštík, Václav

Popis ilustrácie

Otáčanie IV., 1969, Galéria moderného umenia v Roudnici nad Labem

Text hesla

Boštík, Václav, 6. 11. 1913 Horní Újezd (dnes Dolní Újezd), okres Svitavy – 7. 5. 2005 Praha — český maliar. Študoval na AVU v Prahe u W. Nowaka. Od roku 1942 bol členom Umeleckej besedy a od roku 1960 skupiny UB 12.

Jeho ranú tvorbu predstavujú krajiny ovplyvnené C. Corotom a P. Cézannom, ako aj dramatické námety expresívneho charakteru. Neskôr pod vplyvom tvorby archaických kultúr dospel k elementarizácii a geometrizácii tvarov v skupine piatich „archetypálnych“ obrazov (Kváder, 1941; Kocka, 1941; Objemy, 1951; Panna Mária s Ježiškom, 1951; Torzo, 1951). Téma lebiek, ktorou bol zaujatý v rokoch 1953 – 58, napokon vyústila do znakovej redukcie tvarov (Atómový vek, 1957; Pavúk, 1957). Koncom 50. rokov 20. stor. sa zbavil závislosti od predlôh vonkajšej reality, vytváral obrazy – autonómne paralely harmónie a rovnováhy prírodného univerza. Jeho dielo patriace k lyrickej abstraktnej maľbe sa stáva víziou kozmogonických procesov, v predstave plochy plátna ako silového poľa reflektuje prírodné a vesmírne súvislosti a symbolizuje harmóniu a poriadok univerza (Počiatok, 1986; Mlhovina, 1988). Venoval sa aj kresbe, ilustrácii, knižnej grafike, tvorbe plastík (40. roky) a textilným návrhom. Spolu s J. Johnom vytvoril Pamätník obetí šoa z českých krajín v Pinkasovej synagóge v Prahe (1955 – 59).

Zverejnené v júli 2001.

Boštík, Václav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bostik-vaclav