Bosch, Carl

Popis ilustrácie

Carl Bosch

Text hesla

Bosch [boš], Carl, 27. 8. 1874 Kolín nad Rýnom – 26. 4. 1940 Heidelberg — nemecký chemik, synovec R. A. Boscha. Od roku 1899 pôsobil vo firme BASF v Ludwigshafene, od roku 1916 ako jeden z riaditeľov. V rokoch 1925 – 35 bol prezident spoločnosti I. G. Farben, ktorá vznikla spojením 6 chemických a farmaceutických spoločností. Modifikoval metódu laboratórnej syntézy amoniaku z prvkov od F. Habera a v rokoch 1910 – 13 zaviedol v priemysle jeho vysokotlakovú syntézu katalyzovanú vhodnými kovovými katalyzátormi, ktoré sám vyvinul (→ Haberova-Boschova metóda). Zaviedol výrobu kyseliny dusičnej oxidáciou amoniaku, vysokotlakovú priemyselnú výrobu močoviny, výrobu benzínu hydrogenáciou uhlia, metanolu a i. Získal Nobelovu cenu za chémiu (1931, s F. Bergiusom) za prispenie k objavu a rozvoju chemických syntéz pri vysokých tlakoch.

Zverejnené v júli 2001.

Bosch, Carl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bosch-carl