Bjerrum, Niels Janniksen

Text hesla

Bjerrum, Niels Janniksen, 11. 3. 1879 Kodaň – 30. 9. 1958 tamže — dánsky chemik. Od 1914 profesor na univerzite v Kodani. Zaoberal sa teóriou asociácie iónov, kyselín a zásad, primárneho soľného efektu, študoval disociáciu elektrolytov, amfotérne elektrolyty, termodynamiku roztokov elektrolytov, acidobázické indikátory, vzájomný vzťah osmotických a aktivitných koeficientov, infračervené spektrá viacatómových molekúl plynov a tepelné kapacity plynov.

Zverejnené v júli 2001.

Bjerrum, Niels Janniksen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bjerrum-niels-janniksen