bizmutidy

Text hesla

bizmutidy [nem.] — binárne intermetalické zlúčeniny bizmutu s kovmi, ktoré majú nízke hodnoty elektronegativít, napr. bizmutid lítny Li3Bi, bizmutid vápenatý Ca3Bi2, bizmutid niklu NiBi. Pripravujú sa priamym zlučovaním prvkov.

Zverejnené v júli 2001.

Bizmutidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bizmutidy