Birkinová, Jane

Text hesla

Birkinová [bérki-] (Birkin), Jane, 14. 12. 1946 Londýn – 16. 7. 2023 Paríž — anglická herečka a speváčka.

Začínala na londýnskej divadelnej scéne, ako filmová herečka na seba výraznejšie upozornila vo filme Slogan (1969), potom odišla do Francúzska. Väčšinou stelesňovala slobodomyseľné a nezávislé hrdinky. V priebehu 80. rokov účinkovala v psychologických drámach Jacquesa Doillona (*1944) Márnotratná dcéra (La fille prodigue, 1981), Pirátka (La pirate, 1984) a Komédia! (1987).

Zverejnené v júli 2001.

Birkinová, Jane [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/birkinova-jane