biografický román

Text hesla

biografický román, románová biografia — špecifická žánrová forma románu, ktorej tematickou oblasťou sú životné osudy nejakej významnej historickej osobnosti (umelca, vedca, štátnika a pod.). Prameňom biografického románu sú biografie, historické diela, rozličný dobový materiál (archívne dokumenty, memoáre, denníky, literárne diela a i.). Biografický román sa podriaďuje zákonitostiam románu ako žánru – má rozvetvenú sujetovú výstavbu, ktorej nositeľom sú historické, ale aj fiktívne postavy, zložitú kompozíciu a využíva mnohotvárne umelecké a štylistické prostriedky.

Ku klasickému tradičnému biografickému románu sa zaraďujú napr. romány Verdi od F. Werfela, Bláznova múdrosť (o J. J. Rousseauovi) od L. Feuchtwangera, Smäd po živote (o V. van Goghovi) od I. Stona či v českej literatúre Najväčší z Pierotov (o mímovi J. Deburauovi) od F. Kožíka. Vznikajú však aj diela na rozhraní biografického románu a monografie, patriace už do oblasti literatúry faktu, napr. Balzac od S. Zweiga či Hráč (o F. M. Dostojevskom) od Leonida Petroviča Grossmana (*1888, †1965).

V slovenskej literatúre sa do tohto žánru zaraďuje napr. Ajhľa, človek! (o D. Makovickom) a Rojko (o A. Škarvanovi) od P. Zvána a Doktor Jessenius od Ľ. Zúbka.

Text hesla

biografický román, románová biografia — špecifická žánrová forma románu, ktorej tematickou oblasťou sú životné osudy nejakej významnej historickej osobnosti (umelca, vedca, štátnika a pod.). Prameňom biografického románu sú biografie, historické diela, rozličný dobový materiál (archívne dokumenty, memoáre, denníky, literárne diela a i.). Biografický román sa podriaďuje zákonitostiam románu ako žánru – má rozvetvenú sujetovú výstavbu, ktorej nositeľom sú historické, ale aj fiktívne postavy, zložitú kompozíciu a využíva mnohotvárne umelecké a štylistické prostriedky.

Ku klasickému tradičnému biografickému románu sa zaraďujú napr. romány Verdi od F. Werfela, Bláznova múdrosť (o J. J. Rousseauovi) od L. Feuchtwangera, Smäd po živote (o V. van Goghovi) od I. Stona či v českej literatúre Najväčší z Pierotov (o mímovi J. Deburauovi) od F. Kožíka. Vznikajú však aj diela na rozhraní biografického románu a monografie, patriace už do oblasti literatúry faktu, napr. Balzac od S. Zweiga či Hráč (o F. M. Dostojevskom) od Leonida Petroviča Grossmana (*1888, †1965).

V slovenskej literatúre sa do tohto žánru zaraďuje napr. Ajhľa, človek! (o D. Makovickom) a Rojko (o A. Škarvanovi) od P. Zvána a Doktor Jessenius od Ľ. Zúbka.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Biografický román [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biograficky-roman