binárne zlúčeniny

Text hesla

binárne zlúčeniny — chemické zlúčeniny zložené z atómov dvoch chemických prvkov, napr. oxid hlinitý Al2O3, nitrid horečnatý Mg3N2.

Text hesla

binárne zlúčeniny — chemické zlúčeniny zložené z atómov dvoch chemických prvkov, napr. oxid hlinitý Al2O3, nitrid horečnatý Mg3N2.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Binárne zlúčeniny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/binarne-zluceniny