bilaterálne súmerný

Text hesla

bilaterálne súmerný, bilaterálny — súmerný podľa jednej roviny súmernosti. Napr. dve časti orgánu, ktoré sa javia ako predmet a jeho zrkadlový obraz (struk pri hrachu).

Text hesla

bilaterálne súmerný, bilaterálny — súmerný podľa jednej roviny súmernosti. Napr. dve časti orgánu, ktoré sa javia ako predmet a jeho zrkadlový obraz (struk pri hrachu).

Zverejnené v júli 2001.

Bilaterálne súmerný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bilateralne-sumerny