bienále

Text hesla

bienále [tal.] — umelecká výstava (alebo festival), najčastejšie medzinárodná, organizovaná raz za dva roky. Najstaršie bienále sa koná pravidelne od 1895 v Benátkach (La Biennale di Venezia; → Benátske bienále). Ďalšie významné bienále sa konajú v São Paule (Bienal de São Paulo, od 1951), v Tokiu (Japonská medzinárodná umelecká výstava, 18. ročníkov v období 1952 – 90; 2020 obnovené), v Ľubľane (Bienále grafického umenia, od 1955), v Alexandrii (Bienále pre stredomorské krajiny, od 1955), v Paríži (Biennale de Paris, od 1959), vo Varšave (Medzinárodné bienále plagátu, od 1966), v Brne (Bienále úžitkovej grafiky, od 1964, od 1993 ako Medzinárodné bienále grafického dizajnu), v Prahe (Pražské bienále, od 2003) a i. Na Slovensku sa od 1967 koná Bienále ilustrácií Bratislava a 1967 – 92 sa konalo Medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu v Banskej Bystrici a 1971 – 93 Bienále súčasnej slovenskej grafiky.

Ako trienále sa označuje medzinárodná prehliadka umenia usporadúvaná každé tri roky, ako kvadrienále každé štyri.

Text hesla

bienále [tal.] — umelecká výstava (alebo festival), najčastejšie medzinárodná, organizovaná raz za dva roky. Najstaršie bienále sa koná pravidelne od 1895 v Benátkach (La Biennale di Venezia; → Benátske bienále). Ďalšie významné bienále sa konajú v São Paule (Bienal de São Paulo, od 1951), v Tokiu (Japonská medzinárodná umelecká výstava, 18. ročníkov v období 1952 – 90; 2020 obnovené), v Ľubľane (Bienále grafického umenia, od 1955), v Alexandrii (Bienále pre stredomorské krajiny, od 1955), v Paríži (Biennale de Paris, od 1959), vo Varšave (Medzinárodné bienále plagátu, od 1966), v Brne (Bienále úžitkovej grafiky, od 1964, od 1993 ako Medzinárodné bienále grafického dizajnu), v Prahe (Pražské bienále, od 2003) a i. Na Slovensku sa od 1967 koná Bienále ilustrácií Bratislava a 1967 – 92 sa konalo Medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu v Banskej Bystrici a 1971 – 93 Bienále súčasnej slovenskej grafiky.

Ako trienále sa označuje medzinárodná prehliadka umenia usporadúvaná každé tri roky, ako kvadrienále každé štyri.

Zverejnené v júli 2001.

Bienále [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bienale