Berlove sedielka

Text hesla

Berlove sedielka — špecifický druh náplne do náplňových kolón používaných pri destilácii a absorpcii. Telieska náplne sa vyrábajú najčastejšie z keramiky alebo z kovu, prípadne z uhlíka, majú typický tvar konského sedla. Merajú od niekoľko mm (v laboratóriu) do niekoľko cm (v prevádzkových kolónach). Výhodou je ich pomerne veľký povrch, ktorým sa zabezpečí intenzívny styk medzi plynnou a kvapalnou fázou. Nazvané podľa Ernsta Berla (*1877, †1946).

Zverejnené v júli 2001.

Berlove sedielka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/berlove-sedielka