berkélium

Text hesla

berkélium, berkelium, zn. Bk — chemický prvok zo skupiny aktinoidov; protónové číslo 97, relatívna atómová hmotnosť 247, hustota 14,78 g/cm3 (pre izotop 247Bk s dobou polpremeny 1 400 rokov). Nazvaný podľa univerzity v Berkeley, kde ho 1949 z amerícia 241 pripravili S. G. Thompson, A. Ghiorso a G. T. Seaborg ako 243Bk. Všetky izotopy sú rádioaktívne (240Bk, 242Bk – 251Bk). V prírode sa berkélium nevyskytuje, 249Bk (doba polpremeny 314 rokov) sa umelo pripravuje z plutónia až v miligramových množstvách. Najstálejšie sú zlúčeniny, v ktorých má atóm berkélia oxidačné číslo III.

Zverejnené v júli 2001.

Berkélium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/berkelium