benzotiazol

Popis ilustrácie

Benzotiazol

Text hesla

benzotiazol [arab. + gr.] — heterocyklická aromatická zlúčenina, žltá kvapalina nepríjemného zápachu, teplota varu 231 °C (teplota tuhnutia 2 °C). Vyrába sa z o-sulfanylanilínu a formaldehydu alebo z kyseliny mravčej. Priemyselne sú dôležité niektoré deriváty benzotiazolu, ktoré sa používajú ako urýchľovače vulkanizácie (→ kaptax).

Zverejnené v júli 2001.

Benzotiazol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benzotiazol