benzofenón

Popis ilustrácie

Benzofenón

Text hesla

benzofenón [arab. + gr.], difenylketón, C6H5-CO-C6H5 — biela kryštalická látka príjemnej vône, teplota topenia 48,5 °C. Vyrába sa Friedelovou-Craftsovou reakciou benzénu s chloridom uhličitým katalyzovanou chloridom hlinitým a následnou hydrolýzou vzniknutého medziproduktu. Používa sa pri výrobe parfumov (chráni vône a farby pred pôsobením ultrafialového žiarenia), na výrobu mydiel (ako fixatér ťažkých vôní) a v organickej syntéze.

Zverejnené v júli 2001.

Benzofenón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benzofenon