Benguela

Text hesla

Benguela — mesto v západnej Angole na pobreží Atlantického oceána, administratívne stredisko provincie Benguela; 131-tis. obyvateľov (2009). Je politickým a hospodárskym centrom provincie. V meste je rozvinutý priemysel potravinársky (rybný, spracovanie cukrovej trstiny), textilný (spracovanie sisalu), hutnícky, tabakový, cementársky, keramický, vyrábajú sa v ňom mydlá a ťaží sa morská soľ. Mangánové bane južne od mesta majú regionálny význam. Benguela je významným strediskom priľahlej poľnohospodárskej oblasti (pestovanie cukrovej trstiny, bavlníka, banánovníka), ako i významným strediskom obchodu medzi západnou a východnou Afrikou. Leží na Benguelskej železnici začínajúcej sa v 30 km severovýchodne ležiacom prístavnom meste Lobito a pokračujúcej smerom na východ do pohraničného mesta Luau a ďalej do Konžskej demokratickej republiky (jedna z vetiev transafrickej železnice). Južne od mesta je letisko, ktorého význam klesol po vybudovaní medzinárodného letiska v meste Catumbela vzdialenom 20 km.

Mesto bolo založené Portugalčanmi v roku 1617 okolo pevnosti sv. Filipa, ktorá slúžila ako vstupná brána na portugalskú expanziu do Afriky.

Zverejnené v júli 2001.

Benguela [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benguela