Bek, Josef

Text hesla

Bek, Josef, 21. 12. 1918 Hradec Králové – 5. 5. 1995 Praha — český divadelný, filmový a televízny herec. Od 1954 člen Městských divadel pražských. Vytváral zväčša typy ľudových hrdinov, napr. vo filmoch Siréna (1947), Anna proletářka (1952), Hrátky s čertem (1956), Florenc 13,30 (1957), Ta naše písnička česká (1967). Ať žijí duchové! (1977), Muka obraznosti (1989) a i. V 90. rokoch 20. stor. účinkoval iba v televíznych filmoch.

Text hesla

Bek, Josef, 21. 12. 1918 Hradec Králové – 5. 5. 1995 Praha — český divadelný, filmový a televízny herec. Od 1954 člen Městských divadel pražských. Vytváral zväčša typy ľudových hrdinov, napr. vo filmoch Siréna (1947), Anna proletářka (1952), Hrátky s čertem (1956), Florenc 13,30 (1957), Ta naše písnička česká (1967). Ať žijí duchové! (1977), Muka obraznosti (1989) a i. V 90. rokoch 20. stor. účinkoval iba v televíznych filmoch.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bek, Josef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bek-josef-0