Beauneveu, André

Popis ilustrácie

Vitráž zo Sainte-Chapelle, začiatok 15. stor.

Popis ilustrácie

Žaltár Jeanna z Berry: Kráľ Dávid, okolo 1386, Bibliothèque national de France, Paríž

Text hesla

Beauneveu [bonvö], André, aj Bianeveu, Andrieu, okolo 1335 Valenciennes – medzi 1401 – 03 Bourges — nizozemský maliar, sochár a iluminátor pôsobiaci vo Francúzsku, predstaviteľ internacionálnej gotiky. V rokoch 1364 – 66 pracoval pre kráľa Karola V. Múdreho (4 náhrobky francúzskych kráľov v Saint-Denis; zachovali sa len fragmenty náhrobku Karola V. Múdreho). Neskôr pôsobil v Anglicku, vo Flámsku a v Nizozemsku (socha Sv. Kataríny, 1374 – 77, Kortrijk, kostol Onze Lieve Vrouwekerk). Od roku 1389 pracoval v službách vojvodu Jeana z Berry (Jean de Berry, *1340, †1416; vytvoril napr. nezachovanú maliarsku a sochársku výzdobu prepychového zámku Mehun sur Yèvre). Pravdepodobne okolo roku 1386 namaľoval miniatúry pre Žaltár Jeana z Berry: dvanásť prorokov a dvanásť apoštolov namaľovaných technikou grisaille prezrádza až sochársky záujem o plastický výraz v maliarstve. Pre kaplnku Sainte-Chapelle v paláci vojvodu Jeana z Berry (nezachovala sa) v Bourges vytvoril koncom 14. stor. sochy prorokov a začiatkom 15. stor. sériu vitráží (zachovali sa ich fragmenty, dnes v katedrále v Bourges).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. decembra 2020.

Beauneveu, André [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beauneveu-andre