Beardsley, Aubrey Vincent

Popis ilustrácie

Aubrey Vincent Beardsley: ilustrácia k Salome O. Wilda, autotypia, 1894

Popis ilustrácie

Aubrey Vincent Beardsley: Autoportrét, kresba tušom, Britské múzeum, Londýn

Text hesla

Beardsley [biédsli], Aubrey Vincent, 21. 8. 1872 Brighton – 16. 3. 1898 Menton — anglický kresliar, ilustrátor a spisovateľ, predstaviteľ secesie. Bol autodidakt. Pod vplyvom preraffaelistov, japonských drevorezov, A. Mantegnu i J. Whistlera si veľmi skoro vytvoril vlastný štýl pozostávajúci zo silných kontrastov čiernej a bielej, dynamicky vedenej elegantnej línie a dekoratívnych plôch. Bol inšpirovaný aj antikou, francúzskou rokokovou grafikou i abstraktným ornamentom keltského umenia.

Ilustroval knihu Artušova smrť (Le Morte d’Arthur, 1485) od T. Maloryho pre vydavateľstvo Dent (1892 – 1894) a v 1894 aj knižné vydanie divadelnej hry O. Wilda Salome (1891), ktoré pre lascívne kresby vyvolalo škandál. Pre magazín Pall Mall Budget vytvoril karikatúry É. Zolu, G. Verdiho a i., vytváral aj kresby do časopisov The Savoy a The Studio, ako aj plagáty. Bol umeleckým riaditeľom revue Yellow Book (1894 – 1895). Jeho tvorba mala významný vplyv na umenie secesie. Je aj autorom básní a prozaických prác, z ktorých vyniká najmä romantická poviedka Pod kopcom (Under the Hill, 1904).

Zverejnené v auguste 1999.

Beardsley, Aubrey Vincent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beardsley-aubrey-vincent