Bartuszová, Mária

Popis ilustrácie

Mária Bartuszová: Bez názvu, 1985 – 87, Slovenská národná galéria

Text hesla

Bartuszová, Mária, 24. 4. 1936 Praha – 22. 12. 1996 Košice — slovenská sochárka, manželka J. Bartusza. R. 1956 – 61 študovala keramiku na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe (u O. Eckerta). Od 1963 žila v Košiciach.

R. 1968 – 70 vytvárala diela založené na geometrických abstraktných tvaroch, participovala na aktivitách Klubu konkretistov. Už približne v pol. 60. rokov 20. stor. objavila vo svojej tvorbe abstraktné biomorfné formy (Kvapka, 1966), ktoré v nasledujúcich desaťročiach programovo skúmala vo svojom vzácne jednotnom umeleckom programe. Rozvíjala aj problematiku individuálnych mytológií. V 70. rokoch 20. stor. skúmala proces dotýkania a hmatové kvality sochy (napr. cyklus haptických sôch určených pre nevidiacich), v 80. rokoch prostredníctvom skúmania fyzikálnych daností dospela k vyjadreniu mentálnych vlastností hmoty (Bez názvu, 1985 – 87). Vytvárala komorné sochy i monumentálne diela pre architektúru. Mnohé jej sochárske diela stoja na rozhraní sochy a inštalácie, zaznamenávajú procesy prenikania objemov (Perforovaná plastika, 1986; Bez názvu, 1987), ako aj vznikania a zanikania tvarov, konfrontujú umelo vytvorené tvary a prírodné prostredie (Topiaci sa sneh, 1983). Nositeľka Radu Ľudovíta Štúra I. triedy (2022, in memoriam) za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Zverejnené 12. júla 2018. Aktualizované 11. mája 2022.

Bartuszová, Mária [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bartuszova-maria