Bartošová, Zuzana

Text hesla

Bartošová, Zuzana, 30. 10. 1946 Bratislava — slovenská historička výtvarného umenia, sestra P. Bartoša a J. Bartoša, manželka L. Snopka. R. 1964 – 69 študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK. R. 1970 – 92 pôsobila v Slovenskej národnej galérii (1990 – 92 riaditeľka), 1992 – 98 pedagogicky na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity, do 2003 externe na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. R. 1993 – 2000 bola prvou (zakladajúcou) prezidentkou slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov (AICA). Od 1998 pôsobí na Ústave dejín umenia SAV. Od 1993 koncipuje zbierku slovenského výtvarného umenia 20. stor. Prvej slovenskej investičnej skupiny.

Zaoberá sa umením 20. stor. s dôrazom na domácu problematiku. Programovo sa venuje tvorbe autorov neoficiálnej slovenskej i českej výtvarnej scény 70. – 80. rokov 20. stor. Pred 1989 aktívne participovala na jej aktivitách, pripravila viacero kolekcií svojpomocne organizovaných výstav i textov pre samizdatové katalógy doma i v zahraničí. R. 1989 jedna zo zakladateľov združenia Gerulata. Autorka množstva odborných štúdií a článkov. Koncepčne pripravila množstvo výstav na Slovensku i v zahraničí, napr. Výzva – Od ideológie k ideám (pre pavilón umenia na EXPO 1992 v Seville), cyklus výstav Súčasné slovenské umenie 1960 – 2000 (predstavený doma i v zahraničí), Uncaptive Spirits: A Selection of Slovak Contemporary Art (Washington 2001), Košická moderna a jej presahy (2013) a i. Autorka monografií Sochár Rudolf Uher (2001), Napriek totalite – Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. stor. (2011), spoluautorka monografií Milan Paštéka (2001), Sochár Ján Koniarek (2007), Dotyky a spojenia (2002), ŠUR + ŠUP + ŠÚV 75 (2007), Umenie na Slovensku – Stručné dejiny obrazov (2007), Košická moderna (2013), editorka publikácií Očami X – Desať autorov o slovenskom výtvarnom umení (1996), Rezonancie ’98 (2001), Rezonancie 2001 (2003) a časopisu Ústavu dejín umenia SAV ARS (2008).

Zverejnené 19. októbra 2017. Aktualizované 19. októbra 2017.

Bartošová, Zuzana [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bartosova-zuzana