Barros, João de

Text hesla

Barros [-ruš], João de, asi 1496 asi Viseu – 20. 10. 1570 Pombal — portugalský kráľovský úradník, historik, prozaik, renesančný mysliteľ a pedagóg. Pôsobil v službách kráľov Manuela I. Veľkého a Jána III. Pobožného, bola mu zverená správa pevnosti São Jorge da Mina (dnes Elmina) na Zlatom pobreží v Afrike, neskôr správa koloniálnej centrály Casa da Índia, získal aj kapitanát v Brazílii.

Písal historické, geografické a jazykové štúdie, romány, kroniky vyznačujúce sa nezvyčajnou čistotou jazyka a polemické spisy. Vo svojom diele zhrnul poznatky z dejín Portugalska (Lusitánie), Ázie a práve objavenej Ameriky. Autor rytierskeho románu Kronika cisára Clarimunda (Crónica do imperador Clarimundo, okolo 1520), dialógov Duchovný tovar (Mercadoria espiritual, 1532) patriacich k najvýznamnejším dielam portugalskej renesančnej literatúry, Gramatiky portugalského jazyka (Gramática da língua portuguesa, 1540) určenej na výučbu portugalčiny v zámorí, ktorou položil základy portugalskej gramatiky, Dekády o Ázii I – III (Décadas da Ásia, 1552 – 63; malá časť nedokončeného encyklopedického diela Dekády, Décadas) oslavujúce činy portugalskej koruny v Oriente.

Zverejnené v auguste 1999.

Barros, João de [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barros-joao-de