Barreto, Lima

Text hesla

Barreto, Lima, vlastným menom Afonso Henriques de Lima Barreto, 13. 5. 1881 Rio de Janeiro – 1. 11. 1922 tamže — brazílsky novinár a spisovateľ. Jeho dielo je motivované životom vo veľkomeste, ako aj sociálnymi a rasovými problémami v brazílskej spoločnosti na prelome 19. a 20. stor. Je autorom románov Spomienky pisára Izaiáša Caminhu (Recordações do escrivão Isaías Caminha, 1909), Smutný koniec Polykarpa Quaresmu (Triste Fim de Policarpo Quaresma, časopisecky 1911, knižne 1915) a Život a smrť M. J. Gonzagu de Sá (Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, 1919).

Zverejnené v auguste 1999.

Barreto, Lima [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barreto-lima