Barons, Krišjānis

Text hesla

Barons, Krišjānis, 31. 10. 1835 Strutele – 8. 3. 1923 Riga — lotyšský spisovateľ, folklorista a publicista. Počas štúdií v Derpte (dnes Tartu) sa stal spoluzakladateľom mladolotyškého hnutia, neskôr pôsobil ako novinár.

Popredná osobnosť lotyšského národného obrodenia, zakladateľ lotyšskej folkloristiky. Od 1878 zbieral ľudové piesne (dainy). Do svojho 6-zväzkového diela Lotyšské dainy (Latvju dainas, 1894 – 1915) zaradil 217 996 ľudových piesní predstavujúcich lyrické miniatúry zachytávajúce životy ľudí od ich narodenia až po smrť, k najrozsiahlejším súborom patria ľúbostné a svadobné piesne a piesne k ľudovým sviatkom. Z hľadiska vedeckého spracovania a umeleckej hodnoty patrí dielo k unikátnym súborom celosvetového významu.

Zverejnené v auguste 1999.

Barons, Krišjānis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barons-krisjanis