bariérový útes

Text hesla

bariérový útes, hrádzový útes — koralový, zväčša súvislý úzky útes lemujúci pobrežné oblasti v dĺžke až niekoľko 100 km. Medzi bariérovým útesom a pobrežím leží lagúna. Oproti ústiu veľkých riek je bariérový útes zväčša prerušený. Najväčším bariérovým útesom je Veľká koralová bariéra.

Text hesla

bariérový útes, hrádzový útes — koralový, zväčša súvislý úzky útes lemujúci pobrežné oblasti v dĺžke až niekoľko 100 km. Medzi bariérovým útesom a pobrežím leží lagúna. Oproti ústiu veľkých riek je bariérový útes zväčša prerušený. Najväčším bariérovým útesom je Veľká koralová bariéra.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bariérový útes [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barierovy-utes