Barber, Chris

Text hesla

Barber [bábr], Chris, vlastným menom Donald Christopher, 17. 4. 1930 Londýn — anglický džezový trombonista. Od 1957 viedol jednu z najvýznamnejších revivalistických skupín v Európe. So svojím orchestrom účinkoval v mnohých krajinách, 1963 po prvýkrát v bývalom Československu.

Zverejnené v auguste 1999.

Barber, Chris [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barber-chris