Baranovskaja, Vera Fiodorovna

Text hesla

Baranovskaja, Vera Fiodorovna, 1885 – 7. 12. 1935 Paríž — ruská filmová a divadelná herečka. Vo filme debutovala 1916, preslávila sa v sovietskych nemých filmoch režiséra V. Pudovkina Matka (1926) a Koniec Petrohradu (1927). Vo filmovom herectve uplatňovala Stanislavského metódu založenú na prežívaní pocitov stvárňovaných postáv. Od 1928 žila v ČSR, kde účinkovala v českých a nemeckých filmoch Takový je život (1928) a Tonka Šibenice (1930), od 1932 vo Francúzsku.

Zverejnené v auguste 1999.

Baranovskaja, Vera Fiodorovna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baranovskaja-vera-fiodorovna