bantustany

Text hesla

bantustany, angl. bantustans, aj domoviny, angl. homelands — územné jednotky v Južnej Afrike, ktoré na základe politiky apartheidu vytvorila legislatíva pre africké obyvateľstvo podľa kmeňového kľúča. Tieto oblasti mali slúžiť ako politické a národné domoviny jednotlivých etnických skupín i ako trvalé sídla celého bantuského obyvateľstva alebo jeho väčšej časti. Bantustany vznikli na miestach bývalých rezervácií. Celkove bolo vymedzených 13 % územia Južnej Afriky s najhoršou pôdou, bez surovinových zdrojov, priemyslu, železníc, prístavov, spojov a infraštruktúry, pričom obyvateľstvo afrického pôvodu tvorilo 76 % celkovej populácie Južnej Afriky. Program bantustanizácie bol obsiahnutý už v predvolebnom programe Národnej strany (NP) Daniela Françoisa Malana (*1874, †1959).

Vznik bantustanov legislatívne upravovali zákony o bantuských samosprávach z 1951 a zákony o rozvoji bantuských samospráv z 1959. Zákon o domovinách (homelands) z 1971 stanovoval, že každý bantustan mal svoju vlajku, hymnu a obmedzené autonómne práva, ktoré sa netýkali zahraničnej politiky. V skutočnosti úplne záviseli od politiky a ekonomiky Južnej Afriky.

Od 1960 bolo vytvorených 10 bantustanov. Väčšinou nešlo o kompaktné celky, ale o roztrúsené územia oddelené oblasťami obývanými bielym obyvateľstvom. Podľa zákona o občianstve v domovinách z 1970 sa každý Afričan v Južnej Afrike bez ohľadu na miesto bydliska stal oficiálne obyvateľom niektorého bantustanu, hoci väčšina obyvateľov na základe povolenia zostala pracovať v mestách.

So vznikom bantustanov súvisela aj rekonštrukcia a sťahovanie priemyselných závodov na miesta situované v takej vzdialenosti, aby obyvatelia z bantustanov mohli denne dochádzať do práce. Štyrom bantustanom, označovaným aj skratkou TBVC, bola udelená fiktívna nezávislosť ako republikám: Transkei (1976), Bophuthatswana (1977), Venda (1979), Ciskei (1981). Ich nezávislosť neuznal okrem Južnej Afriky žiadny štát. Ako autonómne územia boli zriadené Lebowa (1972), Gazankulu (1973), Qwaqwa (1974), Kwazulu (1977), Kwandebele (1977) a Kangwane (1977). Na základe novej ústavy z apríla 1994, ktorá zakotvila rovnosť všetkých populácií (rás), boli zrušené všetky ustanovenia vylučujúce bantustany ako formálne suverénne štáty z územia Južnej Afriky. Z bývalých bantustanov bolo vytvorených 9 provincií Južnej Afriky s vlastnou legislatívou a exekutívou.

Zverejnené v auguste 1999.

Bantustany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bantustany