balneológia

Text hesla

balneológia [lat. + gr.] — náuka o zložení, účinkoch a využívaní liečivých (t. j. minerálnych a teplých) vôd a látok (napr. bahno, rašelina) pri ich vonkajšom alebo vnútornom používaní. Prírodné liečivé zdroje pôsobia na ľudský organizmus fyzikálnymi vlastnosťami (mechanické, tepelné účinky) a obsahom rôznych účinných chemických látok. Pri rôznych liečebných metódach sa využívajú napr. kúpele, zábaly, inhalácia, pitné kúry, pohybový režim ap. Cieľom balneológie je výber optimálnych balneologických liečebných metód pre každý druh ochorenia (→ balneoterapia). Špecializované Balneologické múzeum Imricha Wintera sa nachádza v Piešťanoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Balneológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balneologia