Ballus, Pavol

Text hesla

Ballus, Pavol, 18. 12. 1783 Modra, okres Pezinok – 30. 3. 1848 Bratislava — slovenský botanik, ovocinár, vinohradník. Študoval teológiu (v Bratislave) a prírodné vedy. Pôsobil ako mestský radca v Bratislave. Zaoberal sa ovocinárstvom, vinohradníctvom a regionálnymi dejinami Bratislavy. R. 1823 napísal dodatky k dielu Kvetena Bratislavy (Flora Posoniensis) od Š. Lumnicera. Autor odborných článkov.

Zverejnené v auguste 1999.

Ballus, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ballus-pavol