ballet d’action

Text hesla

ballet d’action [-le daksion] — dejový, dramatický balet; označenie baletných predstavení spájajúcich jednotlivé komponenty (libreto, hudba, choreografia a réžia) s dôrazom na dramatickú štruktúru deja baletu a jeho obsah. Termín sa viaže na 18. stor. a spája sa s menom J. G. Noverra a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Ballet d’action [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ballet-daction