balistokardiografia

Text hesla

balistokardiografia [gr.] — neinvazívna kardiologická vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa pomocou balistokardiografu registrujú jemné pohyby tela spôsobované vypudzovaním krvi zo srdca do veľkých ciev. Grafický zápis týchto prenesených pohybov sa nazýva balistokardiogram. Metóde sa prisudzoval veľký význam, pretože sa predpokladalo, že zaznamenané odchýlky majú priamy kvantitatívny vzťah k vývrhovému objemu srdca. Dnes sa používa zriedkavo.

Zverejnené v auguste 1999.

Balistokardiografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balistokardiografia