Balík, Jaroslav

Text hesla

Balík, Jaroslav, 23. 6. 1924 Praha – 17. 10. 1996 tamže — český filmový a televízny režisér a scenárista. Jeden z prvých absolventov FAMU v Prahe. Ako režisér debutoval filmom Bomba (1957), spolupracoval s J. Otčenáškom: Jak se krade milion (1967), Ta třetí (1968), Milenci v roce jedna (1973), V každém pokoji žena (1974), Stín létajícího ptáčka (1977). Venoval sa rôznym žánrom, historickým a súčasným témam i literárnym adaptáciám. Ako vynikajúci filmový rozprávač kládol dôraz na dôslednú psychologickú analýzu vzťahov s dôrazom na hereckú zložku a atmosféru prostredia. Jeho filmy boli najmä v 70. rokoch 20. stor. poplatné kultúrnej politike obdobia normalizácie. Od polovice 50. rokov 20. stor. spolupracoval aj s televíziou: Kouzelný dům (1970), Romeo a Julie na konci listopadu (1971) a i.

Text hesla

Balík, Jaroslav, 23. 6. 1924 Praha – 17. 10. 1996 tamže — český filmový a televízny režisér a scenárista. Jeden z prvých absolventov FAMU v Prahe. Ako režisér debutoval filmom Bomba (1957), spolupracoval s J. Otčenáškom: Jak se krade milion (1967), Ta třetí (1968), Milenci v roce jedna (1973), V každém pokoji žena (1974), Stín létajícího ptáčka (1977). Venoval sa rôznym žánrom, historickým a súčasným témam i literárnym adaptáciám. Ako vynikajúci filmový rozprávač kládol dôraz na dôslednú psychologickú analýzu vzťahov s dôrazom na hereckú zložku a atmosféru prostredia. Jeho filmy boli najmä v 70. rokoch 20. stor. poplatné kultúrnej politike obdobia normalizácie. Od polovice 50. rokov 20. stor. spolupracoval aj s televíziou: Kouzelný dům (1970), Romeo a Julie na konci listopadu (1971) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Balík, Jaroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balik-jaroslav