Balgavý, Miloš ml.

Popis ilustrácie

Miloš Balgavý ml.: Obraz I., 1995, Oravská galéria, Dolný Kubín

Text hesla

Balgavý, Miloš, ml., 15. 1. 1955 Bratislava — slovenský sklársky výtvarný umelec, syn M. Balgavého st. R. 1970 – 74 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru), 1978 – 84 na oddelení sklárskeho výtvarníctva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (u V. Ciglera a A. Žáčka).

Venuje sa tvorbe sklenej plastiky, je považovaný za významného európskeho sklárskeho umelca (jeho diela sa nachádzajú vo významných európskych zbierkových inštitúciách, napr. v Múzeu dizajnu a súčasných umeleckých remesiel v Lausanne, Uměleckoprůmyslovom muzeu v Prahe a v Slovenskej národnej galérii v Bratislave). Vo svojich dielach uplatňuje minimalistický jazyk geometrickej abstrakcie s dôrazom na farbu, s ktorou sústredene pracuje v hmote optického skla, v jej tónoch i kontraste. Základom vyvážených kompozícií jeho diel je dokonalosť geometrických foriem. Strohé tvaroslovie, jasné kompaktné tvary a čisté, jemne napäté obrysové línie dávajú jeho dielam dokonalú eleganciu a presvedčivosť pôsobenia v priestore (Steblá snov, 1995). Cieľom rôznych variácií priestorových kompozícií je skúmanie ich vzájomných vzťahov i v závislosti od použitej farebnosti, priehľadnosti alebo naopak, nepriehľadnosti sklenej hmoty (Obraz I., 1995). Skúma aj zmeny intenzity farebnosti v závislosti od hrúbky telesa. Jeho diela majú hĺbavý a lyrický charakter (Kvet I., 2001).

Zverejnené 12. júla 2018.

Balgavý, Miloš ml. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balgavy-milos-ml