Balázs, Béla

Text hesla

Balázs [-láž], Béla, vlastným menom Herbert Bauer, 4. 8. 1884 Szeged – 17. 5. 1949 Budapešť — maďarský filmový teoretik a kritik, filozof, estetik, básnik, dramatik, divadelný a filmový režisér. V začiatkoch literárnej tvorby bol ovplyvnený symbolizmom a novoromantizmom, vo filozofii idealizmom a relativizmom: Estetika smrti (1908), Komparatistická metafyzika (1919). Účastník spoločenského diania v období Maďarskej republiky rád, počas emigrácie v Rakúsku spoluzakladateľ proletárskej organizácie filmových divákov Volksfilmverband. Scenárista nemeckých filmov Narkóza (Narkose, 1929), Trojgrošová opera (Die Dreigroschenoper, 1931) a Modré svetlo (Das blaue Licht, 1932). Po nástupe fašizmu odišiel do ZSSR, po 1945 sa vrátil do Maďarska. Na Slovensku spolupracoval na scenári filmu Drak sa vracia (1967, réžia E. Grečner).

Priekopník systematickej filmovej teórie, vo svojej teoretickej práci Viditeľný človek alebo Kultúra filmu (Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films, 1924) dokazuje, že film je autonómna umelecká forma, a odhaľuje jeho podstatu i jeho špecifikum – vizuálnosť. Ako prvý formuloval princípy filmovej estetiky.

Ďalšie diela: Duch filmu (Der Geist des Films, 1930), Film – vývoj a podstata nového umenia (Der Film – Werden und Wesen einer neuen Kunst, 1948).

Text hesla

Balázs [-láž], Béla, vlastným menom Herbert Bauer, 4. 8. 1884 Szeged – 17. 5. 1949 Budapešť — maďarský filmový teoretik a kritik, filozof, estetik, básnik, dramatik, divadelný a filmový režisér. V začiatkoch literárnej tvorby bol ovplyvnený symbolizmom a novoromantizmom, vo filozofii idealizmom a relativizmom: Estetika smrti (1908), Komparatistická metafyzika (1919). Účastník spoločenského diania v období Maďarskej republiky rád, počas emigrácie v Rakúsku spoluzakladateľ proletárskej organizácie filmových divákov Volksfilmverband. Scenárista nemeckých filmov Narkóza (Narkose, 1929), Trojgrošová opera (Die Dreigroschenoper, 1931) a Modré svetlo (Das blaue Licht, 1932). Po nástupe fašizmu odišiel do ZSSR, po 1945 sa vrátil do Maďarska. Na Slovensku spolupracoval na scenári filmu Drak sa vracia (1967, réžia E. Grečner).

Priekopník systematickej filmovej teórie, vo svojej teoretickej práci Viditeľný človek alebo Kultúra filmu (Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films, 1924) dokazuje, že film je autonómna umelecká forma, a odhaľuje jeho podstatu i jeho špecifikum – vizuálnosť. Ako prvý formuloval princípy filmovej estetiky.

Ďalšie diela: Duch filmu (Der Geist des Films, 1930), Film – vývoj a podstata nového umenia (Der Film – Werden und Wesen einer neuen Kunst, 1948).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. novembra 2016.

citácia

Balázs, Béla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-06-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balazs-bela