bakterizácia

Text hesla

bakterizácia [gr.] — agrotechnické opatrenie, pri ktorom sa obohacuje (očkuje) osivo, najmä rastlín z čeľade bôbovité, alebo pôda o špecifické baktérie, ktoré majú schopnosť viazať vzdušný dusík. Bakterizácia sa robí prípravkami Rizobín a Rizobín forte buď priamo do pôdy, alebo sa suchou cestou očkuje osivo bez prístupu priameho slnečného žiarenia. Opatrenie napomáha zabezpečovať výživu rastlín a prispieva k zvyšovaniu úrod najmä na pôdach chudobných na dusík.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakterizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakterizacia