bakelit

Text hesla

bakelit — fenolformaldehydová syntetická živica vyrábaná polykondenzáciou fenolu a formaldehydu. V minulosti sa používala na výrobu rádiových a telefónnych skriniek, stolových lámp, gramofónových platní ap.; často využívaný materiál aj vo výtvarnom umení 20. stor. Súčasné použitie je tiež veľmi široké (→ fenoplasty). Názov živice je odvodený od mena jej vynálezcu (1907) i prvého výrobcu L. H. Baekelanda. Ďalších vyše 50 obchodných názvov fenoplastov už popularitu pôvodného označenia nenadobudlo.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. novembra 2016.

Bakelit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakelit