bahníky

Text hesla

bahníky — skupina rýb z triedy násadcoplutvovce (Sarcopterygii), podtrieda dvojdyšné ryby (Dipnoi). Majú 1 alebo 2 pľúcne vaky, ktoré im pomáhajú dýchať atmosférický kyslík počas obdobia sucha (prečkávajú ho vo vlhkých bahenných komôrkach; → estivácia).

Patria sem dva rady, jednopľúcne (Ceratodontiformes) a Lepidosireniformes.

Do radu jednopľúcne (Ceratodontiformes) patrí čeľaď Ceratodontidae s jedným rodom Neocertodus, do ktorého patrí jediný druh, v Austrálii (Queensland) žijúci bahník austrálsky (Neocertodus forsteri) s 1,5 m dlhým telom pokrytým veľkými šupinami, s 1 pľúcnym vakom a s dvojradovými archypterígiami.

Do radu Lepidosireniformes patria dve čeľade: čeľaď Lepidosirenidae s jedným rodom Lepidosiren, do ktorého patrí jediný druh, v Južnej Amerike žijúci bahník americký (Lepidosiren paradoxa) s 1 m dlhým telom s malými šupinami, 2 pľúcnymi komôrkami a jednoradovými archypterígiami, a čeľaď Protopteridae s jedným rodom Protopterus, do ktorého patria 4 druhy afrických bahníkov, napr. bahník etiópsky (Protopterus aethiopicus) s 2 m dlhým telom pokrytým malými šupinami, 2 pľúcnymi vakmi a jednoradovými archypterígiami.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. januára 2018.

Bahníky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahniky