Bahna, Vladimír

Text hesla

Bahna, Vladimír, 25. 7. 1914 Banská Štiavnica – 19. 10. 1977 Bratislava — slovenský filmový režisér, scenárista a dramaturg. Pôvodne novinár, od 1944 scenárista krátkych filmov v spoločnosti Nástup. R. 1945 – 53 dramaturg, scenárista a režisér dokumentárnych, propagandistických a populárno-vedeckých filmov: Pukanskí kolári (1947), Čarovný prút, Údolie radosti, Nepriateľ medzi nami, Neznáme ruky (všetky 1948), Oceľová cesta (1949), Dúha nad Slovenskom (1952). Patrí k zakladateľskej generácii slovenskej kinematografie a k popredným predstaviteľom socialistického realizmu. V hranom filme debutoval adaptáciou románu P. Jilemnického Pole neorané (1953). Staval na ľudskej dráme a medziľudských vzťahoch determinovaných spoločensko-politickou situáciou: Žena z vrchov (1955), Dom na rázcestí (1959), Stopy na Sitne (1968), Námestie sv. Alžbety (1965); venoval sa aj historickým námetom v rozličných žánrových polohách: Posledná bosorka (1956), Zemianska česť (1957), Skrytý prameň (1973). V 60. a 70. rokoch 20. stor. sa v televíznej tvorbe venoval adaptáciám slovenských literárnych diel: Návrat Ondreja Baláža (1963), Na brehu priezračnej rieky (1966), Generácia (1969).

Text hesla

Bahna, Vladimír, 25. 7. 1914 Banská Štiavnica – 19. 10. 1977 Bratislava — slovenský filmový režisér, scenárista a dramaturg. Pôvodne novinár, od 1944 scenárista krátkych filmov v spoločnosti Nástup. R. 1945 – 53 dramaturg, scenárista a režisér dokumentárnych, propagandistických a populárno-vedeckých filmov: Pukanskí kolári (1947), Čarovný prút, Údolie radosti, Nepriateľ medzi nami, Neznáme ruky (všetky 1948), Oceľová cesta (1949), Dúha nad Slovenskom (1952). Patrí k zakladateľskej generácii slovenskej kinematografie a k popredným predstaviteľom socialistického realizmu. V hranom filme debutoval adaptáciou románu P. Jilemnického Pole neorané (1953). Staval na ľudskej dráme a medziľudských vzťahoch determinovaných spoločensko-politickou situáciou: Žena z vrchov (1955), Dom na rázcestí (1959), Stopy na Sitne (1968), Námestie sv. Alžbety (1965); venoval sa aj historickým námetom v rozličných žánrových polohách: Posledná bosorka (1956), Zemianska česť (1957), Skrytý prameň (1973). V 60. a 70. rokoch 20. stor. sa v televíznej tvorbe venoval adaptáciám slovenských literárnych diel: Návrat Ondreja Baláža (1963), Na brehu priezračnej rieky (1966), Generácia (1969).

Zverejnené v auguste 1999.

Bahna, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahna-vladimir