bahenný gejzír

Text hesla

bahenný gejzír — osobitý typ gejzíru, ktorý sa vytvára v sopečných oblastiach. Bahno bráni úniku horúcich vodných pár, ktoré ním v určitých pravidelných intervaloch explozívne prerážajú a vymršťujú ho vysoko do vzduchu.

Zverejnené v auguste 1999.

Bahenný gejzír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahenny-gejzir