Baer, Karl Ernst von

Popis ilustrácie

Karl Ernst von Baer

Text hesla

Baer [bér], Karl Ernst von, 29. 2. 1792 Gut Piep, dnes Piibe, Estónsko – 28. 11. 1876 Derpt, dnes Tartu, Estónsko — nemecký prírodovedec a lekár. Od 1817 pôsobil na univerzite v Königsbergu (dnes Kaliningrad), od 1821 profesor zoológie, 1834 – 67 na lekárskej akadémii v Petrohrade (1834 – 46 ako zoológ, od 1846 ako anatóm a fyziológ).

Jeden zo zakladateľov embryológie. Študoval vývoj rýb, obojživelníkov, plazov a cicavcov, objavil blastulu, skúmal chordu a embryonálne obaly zárodkov. R. 1826 objavil vajíčko cicavcov a opísal funkciu vaječníkov. Vyslovil hypotézu, že embryá rôznych živočíšnych druhov sa na začiatku vývoja podobajú, dokonca majú navzájom nerozlíšiteľnú podobu a diferencujú sa až v priebehu ďalšieho vývinu. Tvrdil, že všeobecné štruktúry (všeobecné znaky), ktoré sú spoločné všetkým skupinám živočíchov, sa v embryu vyvíjajú skôr ako špeciálne štruktúry (špeciálne znaky), ktorými sa odlišujú (spoločné rané štádium embryogenézy, fylotypické štádium).

Autor spisu O histórii vývoja zvierat (Über Entwicklungsgeschichte der Tiere, 1828 – 37), v ktorom opisuje embryonálny vývoj stavovcov, odmieta však hypotézu, že vyvíjajúci sa ľudský zárodok prechádza počas svojho vývinu všetkými štádiami nižších živočíšnych druhov. Člen nemeckej akadémie vied Leopoldina (1820), Petrohradskej akadémie vied (1826), Bavorskej akadémie vied (1832), Americkej akadémie vied a umení (1849), Göttingenskej akadémie vied (1851) a Národnej akadémie vied (1864). Jeden zo zakladateľov vedeckého arktického výskumu.

Zverejnené v auguste 1999.

Baer, Karl Ernst von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baer-karl-ernst-von