bacuľkovité

Text hesla

bacuľkovité, Bradybaenidae čeľaď z triedy ulitníky (Gastropoda), vetva Sigmurethra. Druhovo veľmi bohatá, rozšírená v str., vých. a juhových. Ázii, ale i v tropickej Afrike a v Severnej a Južnej Amerike. V Európe (vých. a str.) žije iba jeden druh, ktorý sa vyskytuje aj na Slovensku (→ bacuľka).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Bacuľkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baculkovite