Bacharach, Burt

Text hesla

Bacharach, Burt, 12. 5. 1928 Kansas City, Kansas – 8. 2. 2023 Los Angeles, Kalifornia — americký skladateľ. Študoval u viacerých významných skladateľov, napr. u D. Milhauda a B. Martinů. Od 1955 sa venoval tvorbe populárnej hudby ovplyvnenej džezom i vážnou hudbou, jeho piesne dosiahli v 50. a 60. rokoch 20. stor. svetovú popularitu (Magic Moments; Close to You; Anyone Who Had a Heart; Walk On By; What’s New, Pussycat?; I Say a Little Prayer; Raindrops Keep Falling On My Head a i.). Autor broadwayského muzikálu Sľuby, sľuby (Promises, Promises, 1968). Úspešná bola aj jeho tvorba pre film, kde získal viacero ocenení (napr. Oscar za hudbu k filmu Butch Cassidy a Sundance Kid, 1970). Ako klavirista sprevádzal viacerých známych spevákov, o. i. M. Dietrichovú, s ktorou koncom 50. rokov podnikol svetové turné.

Zverejnené v auguste 1999.

Bacharach, Burt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bacharach-burt